تماس با ما

تلفن  :(10خط) 32673855-051
  فکس : 32673430-051
ایمیل : info@asiaco.ir

آدرس : مشهد، بزرگراه آسیایی(مشهد-قوچان)، کیلومتر 16، مقابل پمپ بنزین ناظريه

 

صندوق پستی: مشهد 1411-91775

 

تماس با ما