دانلود مقالات

 


دستورات ایمنی و نحوه کار باسنگهای سایش و برش
Thumbnail

 اندازه فايل 233 K
دانلودها 2
تاريخ پ 06/02/1396 @ 12:56
صاحب امتياز روابط عمومی
ايميل info@asiaco.ir
    دانلود فایل

گفتگوی دکترخوشرو باماهنامه ابزارویراق-اردیبهشت1396
Thumbnail

 اندازه فايل 2656 K
دانلودها 0
تاريخ پ 06/02/1396 @ 12:46
صاحب امتياز روابط عمومی
ايميل info@asiaco.ir
    دانلود فایل

مجموعه مقالات علمی-آموزشی سنگهای سنباده (به قلم عضو هیئت مدیره) در نشریه ابزار یراق ---سری دوم
Thumbnail

 اندازه فايل 587 K
دانلودها 63
تاريخ پ 06/02/1396 @ 12:40
صاحب امتياز روابط عمومی
ايميل
    دانلود فایل

مجموعه مقالات علمی-آموزشی سنگهای سنباده (به قلم عضو هیئت مدیره) در نشریه ابزار یراق ---سری اول
Thumbnail

 اندازه فايل 624 K
دانلودها 112
تاريخ پ 06/02/1396 @ 12:40
صاحب امتياز روابط عمومی
ايميل
    دانلود فایل

گفتگو با ماهنامه "ابزار و یراق" -فروردین 1392
Thumbnail

 اندازه فايل 851 K
دانلودها 44
تاريخ س 09/10/1394 @ 05:55
صاحب امتياز روابط عمومی
ايميل
    دانلود فایل

< قبلي  1 از 1  بعدي >