دانلود مقالات علمی - آموزشی

 


دستورات ایمنی و نحوه کار با سنگ های سایش و برش
Thumbnail

 اندازه فايل 194 K
دانلودها 39
تاريخ پ 12/16/1397 @ 02:06
صاحب امتياز روابط عمومی
ايميل info@asiaco.ir
    دانلود فایل

کتاب "فناوری ساخت مواد مرکب" تألیف عضو هیئت مدیره شرکت
Thumbnail

دانلود فصل اول کتاباندازه فايل 555 K
دانلودها 41
تاريخ ج 11/06/1396 @ 01:35
صاحب امتياز روابط عمومی
ايميل info@asiaco.ir
    دانلود فایل

کتاب "مبانی مواد مرکب" ترجمه عضو هیئت مدیره شرکت
Thumbnail

دانلود فصل اول کتاباندازه فايل 257 K
دانلودها 28
تاريخ ج 11/06/1396 @ 01:35
صاحب امتياز روابط عمومی
ايميل info@asiaco.ir
    دانلود فایل

مجموعه مقالات علمی-آموزشی سنگهای سنباده(به قلم عضو هیئت مدیره)-سری دوم
Thumbnail

 اندازه فايل 587 K
دانلودها 59
تاريخ پ 10/21/1396 @ 06:41
صاحب امتياز روابط عمومی
ايميل info@asiaco.ir
    دانلود فایل

مجموعه مقالات علمی-آموزشی سنگهای سنباده(به قلم عضو هیئت مدیره)-سری اول
Thumbnail

 اندازه فايل 624 K
دانلودها 50
تاريخ پ 10/21/1396 @ 06:41
صاحب امتياز روابط عمومی
ايميل info@asiaco.ir
    دانلود فایل

< قبلي  1 از 1  بعدي >