دانلود مقالات علمی - آموزشی

 


دفترچه"راهنمای فنی و ایمنی" استفاده از سنگ های سایش و برش
Thumbnail

 اندازه فايل 1116 K
دانلودها 35
تاريخ پ 04/17/1400 @ 09:03
صاحب امتياز روابط عمومی
ايميل info@asiaco.ir
    دانلود فایل

کتاب "سندروم ذهنیت تجاری" ترجمه دکتراحدخوشرو (مدیر عامل شرکت)
Thumbnail

 اندازه فايل 396 K
دانلودها 24
تاريخ س 03/11/1400 @ 02:21
صاحب امتياز روابط عمومی
ايميل info@asiaco.ir
    دانلود فایل

مجموعه مقالات علمی-آموزشی سنگهای سنباده (به قلم عضو هیئت مدیره)-سری دوم
Thumbnail

 اندازه فايل 587 K
دانلودها 168
تاريخ د 12/26/1398 @ 11:07
صاحب امتياز روابط عمومی
ايميل info@asiaco.ir
    دانلود فایل

مجموعه مقالات علمی-آموزشی سنگهای سنباده (به قلم عضو هیئت مدیره)-سری اول
Thumbnail

 اندازه فايل 624 K
دانلودها 147
تاريخ د 12/26/1398 @ 11:06
صاحب امتياز روابط عمومی
ايميل info@asiaco.ir
    دانلود فایل

کتاب "مبانی مواد مرکب" ترجمه دکترعمران خوشرو( عضو هیئت مدیره شرکت)
Thumbnail

دانلود فصل اول کتاباندازه فايل 257 K
دانلودها 107
تاريخ د 12/26/1398 @ 11:06
صاحب امتياز روابط عمومی
ايميل info@asiaco.ir
    دانلود فایل

< قبلي  1 از 2  بعدي >