سنگ فیبری برند سه ستاره زرد

   

 
مشخصات
 
Description
 
 
ابعاد به میلیمتر
 
Dimension in mm
 
حداکثر دور دستگاه
 
Max R.P.M
سنگ برش آهن و فولاد
25.4*T*350
5460
سنگ سایش آهن و فولاد
22*6 *230
6650
سنگ برش آهن و فولاد
22*3*230
6650
سنگ سایش آهن و فولاد
22*6.5*180
8500
سنگ برش آهن و فولاد
22*3*180
8500
سنگ مینی سایش آهن و فولاد
22*6*115
13300
سنگ مینی برش آهن و فولاد
22*3*115
13300
سنگ سایش چدن
22*6.5*180
8500
سنگ برش چدن
22*3*180
8500
سنگ مینی سایش چدن
22*6*115
13300
سنگ مینی برش چدن
22*3*115
13300
سنگ برش سنگ ساختمانی – سرامیک – بتن
22*3.5*230
6650
سنگ مینی برش سنگ ساختمانی – سرامیک – بتن
22*3*115
13300
سنگ سایش فولاد ضد زنگ
22*6.5*180
8500
سنگ برش فولاد ضد زنگ
22*3*180
8500
سنگ مینی سایش فولاد ضد زنگ
22*6*115
13300
سنگ مینی برش فولاد ضد زنگ
22*3*115
13300
سنگ سایش آلومینیوم و فلزات غیر آهنی
22*6.5*180
8500
سنگ برش آلومینیوم و فلزات غیر آهنی
22*3*180
8500
سنگ مینی سایش آلومینیوم و فلزات غیر آهنی
22*6*115
13300
سنگ مینی برش آلومینیوم و فلزات غیر آهنی
22*3*115
13300
سنگ نازک برش فولاد ضد زنگ
22*1.6*180
8500
سنگ مینی نازک برش فولاد ضد زنگ
22*1*115
13300